Nieuws

25 okt 2020
Afdeling: 
Algemeen

Beste MVW leden,

Het zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar de overheid heeft vanaf afgelopen woensdag 22:00uur extra maatregelen rondom de Coronavirus bestrijding genomen. Het MVW bestuur heeft hierdoor besloten dat er in het clubhuis maximaal 4 leden tegelijkertijd aanwezig mogen zijn, waarbij minimaal 1,5m afstand gehouden moet worden en er geen Alcohol gebruikt mag worden. De bar blijft ook gesloten de rest van het jaar. Dit geheel volgens de regels die je kunt vinden op de website van de rijksoverheid ( https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen )

Boetes en eventuele gevolgschade voor het overtreden van deze regels zijn voor rekening van de betreffende overtreders, maar daarnaast zal het bestuur ook hard optreden tegen de overtreders.

Helaas hebben wij ook moeten besluiten om alle activiteiten, die voor dit jaar nog op de agenda stonden, af te lasten. Dus helaas geen toertochten, clubavonden, vaardagen, wedstrijden en rijdagen.

Het MVW bestuur volgt de situatie dagelijks en zal indien nodig de genomen maatregelen uitbreiden of terugdraaien. We volgen hierbij het advies van de overheid en de gemeente Kaag en Braassem.

Laten we hopen dat iedereen gezond blijft en dat we volgend jaar weer eens een gezellige clubavond kunnen houden. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

Met vriendelijke groet,

Thom de Roode

Secretaris Modelbouwvereniging Woubrugge

30 jun 2020
Afdeling: 
Vliegen

Beste Vliegers,

Ons versoepelde Corona protocol, dat per 1 juli 2020 in werking treedt, is inmiddels door de gemeente gecontroleerd en voldoet aan de laatste noodverordening. Het nieuwe protocol zal ook in het mededelingenkastje opgehangen worden.
Belangrijkste wijzigingen zijn dat er meer als 15 vliegers aanwezig mogen zijn, en dat we ook bezoekers mogen toelaten. Mits natuurlijk de 1,5m afstand nageleefd wordt.

Elke vlieger wordt geacht om op de hoogte te zijn van dit protocol, lees het dus even goed door en stel vragen aan het bestuur als zaken niet duidelijk zijn.


Corona protocol

Beste Leden,

Na de laatste persconferentie van het kabinet op 25 juni jl. waarin versoepeling van de Corona maatregelen werden aangekondigd, heeft het MVW bestuur besloten om ook ons Corona Protocol per 1 juli 2020 iets te versoepelen.

Zoals premier Rutte in zijn toespraak al aangaf kunnen deze versoepelingen ook weer worden teruggedraaid in het geval dat het Corona virus weer toeslaat.

Het is belangrijk dat we met z’n allen op een verantwoorde manier blijven modelvliegen binnen de richtlijnen van de overheid, maar ook door het gebruik van het gezond verstand. Er zijn nog een aantal maatregelen die we als club moeten treffen om te voldoen aan alle richtlijnen, en we zullen er als club ook streng op toe zien dat deze maatregelen worden nageleefd.

 • Op het vliegveld is door de club desinfecterende handspray geplaatst, waar alle leden gebruik van mogen maken
 • Er mogen nu meer als 15 vliegers aanwezig zijn op het vliegveld (gebeurt zelden in de praktijk), maar men dient zich nog steeds vooraf in de “Zin op te vliegen” WhatsApp groep aan te melden op de dag dat men wil vlieg gaan vliegen. Het is niet de bedoeling dat je jezelf voor een aantal dagen gaat aanmelden, en houdt ook rekening met het feit dat iedereen wil vliegen. Zonder aanmelding mag je absoluut niet naar het vliegveld komen. Belangrijk voorwaarden is wel dat te allen tijden de 1,5 meter afstand nageleefd wordt. Het bestuur zal dit in de gaten houden en indien nodig ingrijpen, of besluiten om meerdere tijdsloten te gaan invoeren.
 • In de container mag zich maximaal 1 persoon bevinden, omdat anders de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.
 • Alle auto’s dienen netjes op de parkeerplaats te worden geparkeerd, en probeer wel met een onderlinge afstand van 3 meter (bij de palen) te parkeren. Pas als het parkeerterrein vol raakt (gebeurt zelden in de praktijk) kan de afstand verkleint worden, mits de 1,5 meter afstand nageleefd wordt.
 • De modellen kunnen in de pitch langs ons veiligheidshek worden geplaatst, maar wel zodanig dat er minimaal 2 hekpalen (2 meter) tussen de modellen zitten.
 • Er mogen maximaal 5 mensen tegelijk vliegen, hierbij geldt ook weer dat op de vliegersplek elke vlieger bij een andere opvolgende hekpaal staat (2m uit elkaar). In verband met de veiligheid en het kunnen verstaan van onze vliegerstaal (landen, starten etc.) niet meer dan 2 meter afstand houden.
 • Lesvliegen kan alleen met een draadloos leraar/leerling systeem. Overpakken van een zender is uit den boze!.
 • Indien je merkt dat leden zich niet aan de regels houden, spreek deze personen hierop aan, en maak een melding bij het bestuur als men geen gehoor geeft. Deze leden zullen per direct worden geschorst!
 • Ons clubhuis zal nog steeds gesloten blijven voor vergaderingen en andere grote bijeenkomsten, omdat we de 1,5m afstand dan niet kunnen garanderen. Wel is het per 1 juli 2020 weer toegestaan om aan je hobby te werken in het clubhuis, waarbij 1,5m afstand aangehouden dient te worden en het aantal personen dus beperkt is.
 • Iedereen dient de landelijk overheidsregels 100% te volgen zie
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
 • Dus als je ziek bent of iemand in jouw gezin mag je absoluut niet naar het modelvliegveld komen.

We zijn nu al een tijdje aan de Corona maatregelen gewend geraakt en op het vliegveld is dit tot nu toe ordentelijk verlopen en heeft het bestuur niet hoeven ingrijpen. Laten we op deze wijze doorgaan en veel vliegplezier beleven!

Met vriendelijke groet,

Thom de Roode

Secretaris Modelbouwvereniging Woubrugge

29 jun 2020
Afdeling: 
Algemeen

Beste MVW leden,

Het zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar de overheid heeft per 1 juli 2020 een aantal versoepelingen rondom de Coronavirus maatregelen aangekondigd. Het MVW bestuur heeft gisteren in een bestuursoverleg besproken welke gevolgen dit heeft voor onze vereniging.

Besloten is dat per 1 juli 2020:

- Alle bijeenkomsten/evenementen in de buitenlucht waarbij minder dan 250 mensen betrokken zijn en 1,5m afstand aangehouden kan worden, weer mogen plaats vinden. Dit betekent dus dat men weer mag schaalvaren, speedvaren en zeilen in clubverband.

- Alle bijeenkomsten/evenementen binnen waarbij minder van 100 mensen betrokken zijn en 1,5m afstand aangehouden kan worden, weer mogen plaats vinden. Dit betekent dus dat men weer mag truck rijden bij evenementen.

- Het door de gemeente goedgekeurd Corona protocol van de vliegers zal worden versoepelt en opnieuw ter goedkeuring aan de gemeente worden aangeboden. Dit houdt waarschijnlijk in dat de limiet van 15 personen zal verdwijnen en dat we weer bezoekers mogen ontvangen, mits de 1,5m afstand aangehouden wordt.

- Het clubhuis zal voorlopig gesloten blijven voor vergaderingen en andere grote bijeenkomsten, omdat we de 1,5m afstand dan niet kunnen garanderen. Wel is het per 1 juli 2020 weer toegestaan om aan je hobby te werken in het clubhuis, waarbij 1,5m afstand aangehouden dient te worden en het aantal personen dus beperkt is.

We moeten ons ervan bewust zijn dat we de regels met z’n allen dienen te respecteren.

Boetes en eventuele gevolgschade voor het overtreden van deze regels zijn voor rekening van de betreffende overtreders.

Omdat er weer evenementen mogelijk zijn, heeft het bestuur tevens besloten dat er op 12 september 2020 een BBQ voor alle leden op ons modelvliegveld georganiseerd gaat worden. Meer informatie hierover volgt nog, maar reserveer alvast de datum in je agenda.

Tot slot, het MVW bestuur volgt de situatie rondom het Corona virus dagelijks en zal indien nodig de genomen maatregelen uitbreiden of terugdraaien. We volgen hierbij het advies van de overheid. Mocht je twijfelen over het wel of niet laten doorgaan van een evenement, neem dat even contact op met het bestuur.

Wij wensen jullie weer veel plezier met het uitoefenen van ons fantastische hobby!

 

Met vriendelijke groet,

Thom de Roode

Secretaris Modelbouwvereniging Woubrugge

12 mei 2020
Afdeling: 
Vliegen

Opstarten na Corona stop

Beste Vliegers,

Na de laatste persconferentie van het kabinet op 6 mei jl. waarin versoepeling van de Corona maatregelen werden aangekondigd, heeft het MVW bestuur in overleg met onze koepelorganisatie de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL (lid van NOC*NSF)) besloten dat wij op 11 mei 2020 weer op onze prachtige modelvliegveld kunnen gaan vliegen onder strikte voorwaarden.

Zoals premier Rutte in zijn toespraak al aangaf kunnen deze versoepelingen ook weer worden teruggedraaid in het geval dat het Corona virus weer toeslaat.

Het is belangrijk dat we met z’n allen op een verantwoorde manier het modelvliegen weer oppakken binnen de richtlijnen van het RIVM, maar ook door het gebruik van het gezond verstand. Er zijn een aantal maatregelen die we als club moeten treffen om te voldoen aan alle richtlijnen, en we zullen er als club ook streng op toe zien dat deze maatregelen worden nageleefd.

24 mrt 2020
Afdeling: 
Algemeen

Beste MVW leden,

Vandaag zijn de extra maatregel van de overheid op de RIVM website gepubliceerd. Er is veel onduidelijkheid over wat er nu wel en niet mag.
Vanmiddag heeft ook de KNVvL een advies uitgebracht, waardoor het MVW bestuur heeft besloten om het clubhuis en het Modelvliegveld voor onbepaalde tijd te sluiten.

Het KNVvL advies:

KNVvL steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten. Ons dringende advies is om tot nader order geen georganiseerde activiteiten te laten plaatsvinden. Alles met het doel om niet strikt noodzakelijke sociale contacten te vermijden en daarmee het virus minder kans te geven zich snel te verspreiden.

Het MVW bestuur volgt de situatie dagelijks en zal indien nodig de genomen maatregelen uitbreiden of terugdraaien. We volgen hierbij het advies van de overheid maar ook van de KNVvL.

Met vriendelijke groet,

Thom de Roode
Secretaris Modelbouwvereniging Woubrugge

23 mrt 2020
Afdeling: 
Algemeen

Beste MVW leden,

Het zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar de overheid heeft zojuist extra maatregelen rondom de Coronavirus bestrijding genomen. Het MVW bestuur had al besloten dat het clubhuis voorlopig is gesloten voor alle activiteiten, maar heeft nu tevens het besluit genomen dat er niet meer dan 2 personen tegelijkertijd in het clubhuis of op het modelvliegveld aanwezig mogen zijn. Hierbij dient in acht genomen te worden dat de afstand tussen de personen minimaal 1,5m bedraagt.

Boetes en eventuele gevolgschade voor het overtreden van deze regels zijn voor rekening van de betreffende overtreders.

We zullen de komende tijd dus goed moeten afstemmen wie er in het clubhuis of op het vliegveld aanwezig is. Voor de vliegers gaat dit via de WhatsApp groep “Zin om te vliegen” waarbij Thom, Peter, Hein, Constant of Walter gemachtigd zullen zijn om toestemming te verlenen om te gaan vliegen. Dus als iemand wil vliegen dient dit eerst te worden afgestemd met het bestuur. Zonder toestemming wordt er niet gevlogen en mag men ook niet op het vliegveld aanwezig zijn. Bij veel animo zullen er ook tijd slots voor vliegers worden gehanteerd.

Daarnaast zijn alle evenementen tot 1 juni 2020 afgelast, zie de agenda op de website voor meer informatie.

Het MVW bestuur volgt de situatie dagelijks en zal indien nodig de genomen maatregelen uitbreiden of terugdraaien. We volgen hierbij het advies van de overheid.

Met vriendelijke groet,

Thom de Roode
Secretaris Modelbouw Vereniging Woubrugge

22 mrt 2020
Afdeling: 
Algemeen

Beste MVW leden,

Helaas maar wel begrijpelijk zijn er veel evenementen afgelast de komende tijd. Onze gezamenlijke demodag in de Doeshaven wordt verschoven naar 2021, en de kans is groot dat nog meer afgelaste evenementen verplaatst gaan worden.

Ook onze clubavonden, vliegeravonden en andere activiteiten zijn afgelast. In de agenda op onze website kan je precies zien welke evenementen het betreft en deze wordt dagelijks bijgewerkt.

https://www.mv-woubrugge.nl/drupal/agenda

Laten we positief blijven denken en handelen, het is in het belang van de gezondheid van ons allemaal.

 

Met vriendelijke groet,

Thom de Roode
Secretaris Modelbouwvereniging Woubrugge

Pagina's


 

 

Nolina
Kaasboederij van Harten Bouwbedrijf D. Hoek
RC-Modelshop  
Nolina