Aanmelden nieuw lid

Let op: Bij de keuze "Vliegen" worden extra KNVvL clublidmaatschapskosten in rekening gebracht.

 

MACHTIGING voor een doorlopende SEPA incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de MVW om doorlopend, doch eenmaal per jaar incasso opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie voor uw lidmaatschap bij de MVW van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij deze machtiging wordt door de MVW een Crediteurnr. en een Mandaatnr.’ verstrekt. Deze nummers worden op uw rekeningafschrift getoond.
 

(Vul hier als vlieger je KNVvL nummer in, of andere belangrijke gegevens.)

 

 

Nolina
Kaasboederij van Harten Bouwbedrijf D. Hoek
Nolina